آخرین اخبار
بادام سنگی مامایی

بادام سنگی مامایی

بادام سنگی مامایی
بادام _رقم _مامائی _منشاءآن ایران می باشدکه زمان گل دهی آن متوسط دیر گل است. زمان رسیدن میوه آن زودمیباشد و نوع پوست چوبی میوه خیلی سخت با طعم مغز شیرین و مغز۲۶%است.از نظرعادت باردهی نیز بر روی شاخه یکساله و نوع باروری آن خودناسازگار است. ارقام گرده دهنده ربیع و سفید و دارای عملکرد زیادمی باشد.

مناسب‌ترین خاک برای  #نهال_بادام خاک‌های لومی می‌باشند اما با توجه به این‌که درختان بادام اغلب در خاک‌های غیر حاصلخیز کاشته می‌شوند، بنابراین قبل از کاشت  #نهال_بادام برای تعیین میزان کمبود مواد غذایی باید تجزیه خاک صورت گیرد. تجزیه برگی نیز برای تشخیص مقدار و نوع عناصر غذایی خاک مفید است.

 برای احداث موفقیت آمیز یک باغ #بادام ، انتخاب پایه مناسب اهمیت فراوانی داردوانتخاب یک پایه با تمام خصوصیات مطلوب امکانپذیر نیست بلکه بایستی با توجه به شرایط اقلیمی، شرایط خاک، نوع رقم وآفات وبیماریهای غالب هر منطقه،پایه مطلوب را انتخاب نمود. همچنین دستیابی به ترکیب مناسبی از پایه وپیوندک با توجه به شرایط اقلیم وخاک برای نیل به عملکرد مطلوب اهمیت زیادی دارد.

بادام دیر گل ، بادام آذر ، بادام سهند ، بادام شکوفه ، بادام نون پاریل ، بادام فرانیس ، بادام یلدا ، بادام اسپانیا ، بادام سفید اصفهان ، بادام رقم شماره ۱۵ ، بادام رقم شماره ۱۶ ، بادام رقم شماره ۱۷
بادام تلخ ، بادام فرانسوی ، بادام دیرگل ۱۸، بادام دیر گل ۲۱ ، بادام دیر گل ۱۹۹، بادام دیرگل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمت های علامت گذاری شده الزامی هستند . *

*