آخرین اخبار
خرید بذر آلبالو

خرید بذر آلبالو

خرید بذر آلبالو تلخ

جهت پیوند زدن نهال های گیلاس ، آلبالو و هم خانواده های آنها به کار می رود.
پایه بسیار مناسبی برای نهال گیلاس و آلبالو می باشد که به علت داشتن ریشه ای تلخ مقاومت زیادی در مقابل آفات خاک و کرم های ریشه و تنه خوار دارد
ارقام جدید آلبالو از قبیل آلبالو گیسی و آلبالو مجارستان(سیکانی مجی-اردی جوبیلیوم و بوترمو) با پیوند روی پایه آلبالو تلخ(محلب) ازدیاد می یابندبرداشتن پوسته بذر و غلظت ۱۰۰۰
قسمت در میلیون اسید جیبرلیک، جوانه زنی را افزایش داد
که این نتایج، استفاده از تیمار اسید جیبرلیک به همراه
استراتیفه سرد ر ا برای بهبود درصد جوانه زنی و سرعت
بخشیدن به جوانه زنی بذرها پیشنهاد میدهد.

انواع بذر آلبالوی مشهد – بذر آلبالوی گرجستان و بذر آلبالوی تلخ میاندوآب  . بذر گیلاس  – بذر آلبالوی تلخه موجود است .

X بذر آلبالو تلخ X خرید بذر آلبالو تلخ X فروش بذر آلبالو تلخ X روش کاشت بذر آلبالو X خریدار بذر آلبالو X قیمت بذر آلبالو تلخ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمت های علامت گذاری شده الزامی هستند . *

*