آخرین اخبار
پایه نیمه پاکوتاه سیب مالینگ ـ مرتون  MM106.MM111

پایه نیمه پاکوتاه سیب مالینگ ـ مرتون  MM106.MM111

این پایه های کشت بافتی برای اولین بار در کشور در این شرکت بصورت پایه عاری از ویروس تولید میشوند و تأئیدیه آن از طرف مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال صادر گردیده است و دارای لیبل عاری از ویروس می باشند.

نام پایه( Rootstock) : پایه نیمه پاکوتاه سیب مالینگ ـ مرتون  MM106.MM111
نام پایه MM106 MM111
منشأ کشور انگلستان کشور انگلستان
میوه دهی پربار / شروع از سال ۴-۳ متوسط /شروع از سال ۴-۳
متوسط عملکرد در واحد هکتار ۸۰-۷۰ تن ۶۰- ۵۰ تن
ارتفاع درخت ۷۰-۶۰% قد سیب بذری ۸۰-۷۰% قد سیب بذری
محدویت ها برای خاکهای سنگین توصیه نمیشود / حساس به فیتوفترا در خاکهای مرطوب و سنگین ( سیستم آبیاری غرقابی مردود است و حتما” باید از سیستم قطره ای استفاده شود ) با انواع خاکها و آب و هوا سازگار تر است .
سیستم آبیاری قطره ای و یا نشتی قطره ای و یا نشتی
عمر درخت بیش از ۲۵ سال بیش از ۲۵ سال
شکل و سایز میوه یکدست یکدست
سیستم ریشه پر رشد پر رشد و مقاوم به خشکی
فواصل عمومی کشت ۴*۳ متر ۴*۴ متر
استقرار در خاک باهردو سیستم، سیم کشی و یا بدون قیم میشود کاشت. نیاز به قیم و سیم کشی ندارد
مقاومت به بیماریها خوب خصوصا” بیماری شته مومی خوب خصوصا” بیماری شته مومی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمت های علامت گذاری شده الزامی هستند . *

*