آخرین اخبار

ارقام زردآلو

نهال زردآلو تبرزه

نهال زردآلو تبزره   این رقم زردآلو کمی دیرتر از اکثر زردآلوهای تجاری شکوفه می دهد. میوه ها از نظر اندازه متوسط هستند. ورنگ انها به صورت یک دست نارنجی روشن می باشد. میوه ها چند روز قبل از رقم ویکوت می رسند و سفت و خوشمزه اند. این رقمزردآلو مناسب ترین برای تره بار است. تاریخ برداشت ۸۸۸۸ آگوست می باشد. ارقام مختلف زردآلو ... بیشتر بخوانید »

نهال زردآلو نصیری

نهال زردآلو نصیری نام: زردآلوی نصیری زمان رسیدن میوه: نیمه دوم خرداد ماه عمر اقتصادی: ۳۵ سال پایه: زردآلوی بذری – نوع مصرف: تازه خوری – تحمل سرمای زمستانی:-۲۰c الی -۲۵c ارقام مختلف زردآلو لاسگردی-شاهرودی-تخم مرغی- وHarglow-Hargrand-Harlayne-Haroblush-HW 449 -Harogem-Harval-اصلاح شده پیوندی یک ساله و دوساله Harglowزردآلو  این رقم زردآلو کمی دیرتر از اکثر زردآلوهای تجاری شکوفه می دهد. میوه ها از نظر اندازه ... بیشتر بخوانید »

نهال زردآلو عسگرآباد

زردآلو عسگرآباد ارقام مختلف زردآلو لاسگردی-شاهرودی-تخم مرغی- وHarglow-Hargrand-Harlayne-Haroblush-HW 449 -Harogem-Harval-اصلاح شده پیوندی یک ساله و دوساله Harglow زردآلو عسگر آباد  این رقم زردآلو کمی دیرتر از اکثر زردآلوهای تجاری شکوفه می دهد. میوه ها از نظر اندازه متوسط هستند. ورنگ انها به صورت یک دست نارنجی روشن می باشد. میوه ها چند روز قبل از رقم ویکوت می رسند و سفت و خوشمزه ... بیشتر بخوانید »

زردآلو شاهرودی

زردآلو شاهرودی ارقام مختلف زردآلو لاسگردی-شاهرودی-تخم مرغی- وHarglow-Hargrand-Harlayne-Haroblush-HW 449 -Harogem-Harval-اصلاح شده پیوندی یک ساله و دوساله Harglowزردآلو  این رقم زردآلو کمی دیرتر از اکثر زردآلوهای تجاری شکوفه می دهد. میوه ها از نظر اندازه متوسط هستند. ورنگ انها به صورت یک دست نارنجی روشن می باشد. میوه ها چند روز قبل از رقم ویکوت می رسند و سفت و خوشمزه اند. این رقمزردآلو مناسب ... بیشتر بخوانید »