آخرین اخبار

ارقام گیلاس و آلبالو

نهال آلبالو خوشه ای مورلو

خرید نهال آلبالو خوشه ای مورلو نام نهال:البالو خوشه ای مورلو کشور سازنده:فرانسه زمان گلدهی:نیمه دوم فروردین زمان رسیدن:هفته اخر خرداد عمر اقتصادی:۳۰سال پایه:البالو تلخ مشخصات البالو مورلو  : برای تهیه مربا و کمپوت و میوه آن برنگ قرمز تیره است که شکل درشت گرد و دم کوتاهی دارد،هفته ی آخر خرداد برداشت آن است. بیشتر بخوانید »

نهال آلبالو محلی

خریدنهال آلبالو محلی: نام نهال :البالو محلی گشور سازنده:ایران زمان گلدهی:نیمه دوم فروردین زمان رسیدن:اوایل تیرماه پایه:البالو تلخ مشخصات میوه البالو محلی: همان نوع رسمی میباشد،که رنگ آن قرمز تیره و مزه آن ترش مزه میباشد و میوه آن نسبتا ریز است. بیشتر بخوانید »

نهال آلبالو مجارستانی پیش رس

خریدنهال آلبالو مجاری پیش رس نام:البالو مجارستانی پیش رس کشور سازنده:مجارستان زمان رسیدن میوه:اواخر خرداد زمان گلدهی:نیمه دوم فروردین عمر اقتصادی:۳۰سال پایه :البالو تلخ مشخصات البالو مجارستان پیش رس:در اصل مجار،برای تهیه مربا و کمپوت و میوه آن برنگ قرمز تیره است که شکل درشت گرد و دم کوتاهی دارد،هفته ی آخر خرداد برداشت آن است. بیشتر بخوانید »

نهال آلبالو مجارستانی دیررس

خریدنهال البالو مجارستانی دیررس آلبالوی مجاری دارای میوه درشت بوده البته در این رقم چند تا واریته هست به نامهای آلبالومجاری بوترمو وآلبالومجاری سیگانی که برخی از این واریته ها ریز میوه ولی پر محصول برخی هم میوه درشت مثل گیلاس –آلبالوی مجاری نسبت به آلبالوهای گیسی دیر گل است لذا سرمای بهاره کمتر به این درخت آسیب می رساند. ... بیشتر بخوانید »

نهال گیلاس پروتیوا

نهال گیلاس پروتیوا: نام نهال:گیلاس پروتیوا گشور سازنده:فرانسه زمان گلدهی:نیمه اول فروردین زمان رسیدن میوه:اوایل تیر ماه پایه :البالو تلخ عمر اقتصادی:۳۰ سال مشخصات گیلاس پرتیوا: اصل آن فرانسوی با تاج گسترده، گوشت میوه صورتی،قلبی شکل و صاف است در دهه اول تیر محصول می رسد و خاصیت حمل و نقل و بازار پسندی مناسب دارد. بیشتر بخوانید »

نهال گیلاس سفید ارومیه

خریدنهال گیلاس سفید ارومیه: نهال گیلاس سفید ارومیه نام نهال:گیلاس سفید ارومیه گشور سازنده:ایران زمان گلدهی:نیمه دوم فروردین زمان رسیدن میوه:هفته چهارم خرداد عمر اقتصادی:۳۰سال پایه:البالو تلخ مشخصات گیلاس سفید:  : تاج گسترده ای دارد،رنگ آن سفید و گوشت آن سفید و بافت سفتی دارد،میوه قلبی شکل،اندازه آن نسبتا درشت و در هفته چهارم خرداد می رسد،میوه بسیار شیرین و بازار ... بیشتر بخوانید »

نهال آلبالو گیسی

  خرید نهال البالو گیسی نام: البالو گیسی گشور سازنده:مجارستان زمان رسیدن میوه:اوایل تیرماه زمان گلدهی:اوایل نیرماه عمر اقتصادی:۳۰سال پایه البالو تلخ مشخصات البالو گیسی: رنگ ان قرمزومزه ترش و میوه ان نسباتا ریزو خیلی پربار میباشد.این رقم  درخت پایه کوتاهی دارد با برگ دهی زیاد. . بیشتر بخوانید »

نهال آلبالو بوترمو

خریدنهال آلبالو بوترمو  نام:البالو بوترمو گشور سازنده:مجارستان عمر اقتصادی:۳۰سال پایه:البالو تلخ زمان گلدهی نیمه دوم فروردین زمان رسیدن :اوایل تیرماه پایه:البالو تلخ مشخصات میوه:متوسط با رنگ قرمز.باردهی خوشه ایآلبالو بوترمو ن برای تهیه مربا و کمپوت و میوه آن برنگ قرمز تیره است که شکل درشت گرد و دم کوتاهی دارد،هفته ی آخر خرداد برداشت آن است. آلبالو از نظر ... بیشتر بخوانید »

آلبالو مجارستان

آلبالو مجارستان نام علمی آلبالو Prunus cerasus است .درختان آلبالودر هر نوع خاکی میرویند ریشه آلبالو در برابر خاک های مرطوب مقاومت است درخت آلبالو را به علت سختی چوب تنه ، بخصوص به سبب مقاومت زیادی که در مقابل سرما ، شوری و قلیائیت خاک دارد ، می توان در اغلب مناطق ، اعم از مناطق مرتفع یا پست ... بیشتر بخوانید »

آلبالو محلی

آلبالو محلی درختان آلبالودر هر نوع خاکی میرویند ریشه آلبالو  در برابر خاک های مرطوب مقاومت  است درخت آلبالو را به علت سختی چوب تنه ، بخصوص به سبب مقاومت زیادی که در مقابل سرما ، شوری و قلیائیت خاک دارد ، می توان در اغلب مناطق ، اعم از مناطق مرتفع یا پست ، به خوبی کشت و پرورش داد بعضی از انواع ... بیشتر بخوانید »