آخرین اخبار

ارقام گیلاس و آلبالو

آلبالو مجارستان

آلبالو مجارستان نام علمی آلبالو Prunus cerasus است .درختان آلبالودر هر نوع خاکی میرویند ریشه آلبالو در برابر خاک های مرطوب مقاومت است درخت آلبالو را به علت سختی چوب تنه ، بخصوص به سبب مقاومت زیادی که در مقابل سرما ، شوری و قلیائیت خاک دارد ، می توان در اغلب مناطق ، اعم از مناطق مرتفع یا پست ... بیشتر بخوانید »

آلبالو محلی

آلبالو محلی درختان آلبالودر هر نوع خاکی میرویند ریشه آلبالو  در برابر خاک های مرطوب مقاومت  است درخت آلبالو را به علت سختی چوب تنه ، بخصوص به سبب مقاومت زیادی که در مقابل سرما ، شوری و قلیائیت خاک دارد ، می توان در اغلب مناطق ، اعم از مناطق مرتفع یا پست ، به خوبی کشت و پرورش داد بعضی از انواع ... بیشتر بخوانید »

گیلاس تکدانه مشهد

گیلاس تکدانه مشهد گیلاس تک دانه – ارقام تولیدی شامل گیلاس سیاه مشهدی (گیلاس تک دانه) به صورت ا اصلاح شده پیوندی برپایه آلبالوتلخ وشیرین یک ودوساله. گیلاس و آلبالو هر دو بومى نواحى بین دریاى خزر و دریاى سیاه مى‌باشند و به احتمال زیاد بذر آنها در زمان‌هاى بسیار قدیم، توسط پرندگان به نقاط مختلف آسیا و اروپا برده ... بیشتر بخوانید »

نهال گیلاس قرمز

نهال گیلاس قرمز ارومیه گیلاس قرمز ارومیه – ارقام تولیدی گیلاس پیش رس اولین گیلاس زود رس که در اردیبهشت به ثمر میرسد و به دلیل نوبرانه ارزش افزوده زیادی داردبه صورت ا اصلاح شده پیوندی برپایه مهلب ،آلبالوتلخه و آلبالوشیرین یک ودوساله نام: گیلاس قرمز ارومیه منشا: ایران زمان گل دهی: نیمه دوم فروردین زمان رسیدن میوه: اوایل تیرماه ... بیشتر بخوانید »